بایگانی‌های گوهر زمین - پایگاه خبری سیاسی نیوز
آغاز طرح رهپویان سلامت گهرزمین 08 اردیبهشت 1400

آغاز طرح رهپویان سلامت گهرزمین

در راستای حمایت از بهداشت و درمان مناطق محروم، طرح رهپویان سلامت آغاز شد.