بایگانی‌های کلانشهر - پایگاه خبری سیاسی نیوز
وجود «متولیان متعدد» به گردشگری تهران ضربه اساسی زده است 21 اردیبهشت 1400
کارشناسان در وبینار الزامات حکمرانی در حوزه گردشگری شهر تهران تاکید کردند:

وجود «متولیان متعدد» به گردشگری تهران ضربه اساسی زده است

اصلی ترین چالش گردشگری تهران وجود متولیان متعدد و مدیریت چندگانه است.