بایگانی‌های خدیوی - پایگاه خبری سیاسی نیوز
معرفی کمیته امداد به عنوان دستگاه برتر در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی 24 اسفند 1399
مشاور رئیس و مدیر ارتباطات مردمی کمیته امداد خبر داد:

معرفی کمیته امداد به عنوان دستگاه برتر در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی

مشاور رئیس و مدیر ارتباطات مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: از سوی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دستگاه برتر کشور در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی معرفی شد.