وجود «متولیان متعدد» به گردشگری تهران ضربه اساسی زده است 21 اردیبهشت 1400

کارشناسان در وبینار الزامات حکمرانی در حوزه گردشگری شهر تهران تاکید کردند:
وجود «متولیان متعدد» به گردشگری تهران ضربه اساسی زده است

اصلی ترین چالش گردشگری تهران وجود متولیان متعدد و مدیریت چندگانه است.

بایگانی‌های تهران - صفحه 2 از 2 - پایگاه خبری سیاسی نیوز
چیزی یافت نشد !